osiguranjeheder2
Životna stvarnost je da nikad ne znamo šta može dobro ili loše da nam se dogodi, da može da nam iskrsne neka sreća ili nesreća i da će nam tada neka vrsta ekonomskog osiguranja trebati. U našem svakodnevnom životu stalno su prisutne razne životne i prirodne opasnosti. Ne trebamo ih se bojati već im se hrabro i mudro možemo suprostaviti na razne načine. Jedan od načina je ekonomsko osiguranje. Osigurajte se i živite život sa manje rizika i mnogo više sigurnosti. Ekonomski zaštite sebe, vašu porodicu i imovinu od slučaja štetnih nepredvidivih brojnih životnih i prirodnih događaja. 
Da razjasnimo osnovni pojam osiguranja, šta je uopšte osiguranje: Osiguranje imovine i lica predstavlja dobrovoljni odnos koji nastaje na osnovu ugovora o osiguranju (polise). Jedna strana u tom ugovoru, društvo za osiguranje (osiguravač), preuzima obavezu da drugoj strani (osiguraniku) ili trećem licu, u čiju korist se ugovara osiguranje (korisniku osiguranja), naknadi štetu kod imovinskog osiguranja, odnosno isplati ili isplaćuje određenu sumu novca kod ličnog osiguranja u slučaju da nastupi predviđeni događaj (osigurani slučaj), a uz uslov da osiguranik uplaćuje određene iznose novca u predviđenim rokovima (premija osiguranja). Pored dobrovoljnih postoje i zakonom obavezna osiguranja (osiguranje vozila, putnika..). Osigurani slučaj, tj. događaj u odnosu na koji se zaključuje osiguranje, mora biti budući, neizvestan i nezavisan od isključive volje ugovarača.
Zaključite i potpišite samo onaj Ugovor o osiguranju koji ste razumeli i tačno znate koja su vaša prava i obaveze, a koja su prava i obaveze društva za osiguranje jer Ugovor o osiguranju ima dvostrani pravni odnos!
Iz našeg dosadašnjeg iskustva razlozi za odbijanje ugovaranja osiguranja su brojni: socijalni (imanje – nemanje novca, nesiguran posao, loše poslovanje firme, samački život, loši porodični odnosi..), pogrešan doživljaj osiguranja (osiguranik očekuje da zaradi na osiguranju, to je namet, prevara, morbidne asocijacije…), sujeverje (prizivanje nesreće, bacanje malera…)lične osobine (optimizam – neće ili ne može to da mi se desi), nepoverljivost, nestrpljivost…) već posedovanje polise osiguranja. 
Ono što je neobično je da sve veći broj ljudi osigurava svoju imovinu a dvoumi se u osiguranju svog života, koji je svakako najvredniji od svega, a istovremeno postoji najveća opasnost da ga izgube putem bolesti, nesreće ili prirodnim putem. Jer život je ipak samo jedan. Ipak i pored toga samo 4 % građana Srbije ima polisu životnog osiguranja. 
osiguranjeheder2
Zastupnik u osiguranju je registrovano profesionalno ovlašćeno društvo ili fizičko lice kod društva za osiguranje, Narodne Banke Srbije i Agencije za privredne registre čija su prava i obaveze regulisana Zakonom o osiguranju RS. Zastupnik u osiguranju Kocić, Preduzetnik je osnovan 2009 godine dozvolom NBS broj 8820. 
Od nas kao vašeg  Zastupnika u osiguranju možete da očekujete:
 • pouzdano osiguranje imovine i lica, 
 • iskren poslovni odnos,  punu i detaljnu informisanost u vezi vašeg osiguranja,
 • biramo za vas najpouzdaniju polisu osiguranja u skladu sa vašim potrebama i mogućnostima
 • savetovanje i pomoć u obradi šteta i proceni rizika i šteta,
 • dolazimo do Vas i dostavljamo ponude i polise,
 • značajnu uštedu u vremenu i novcu,
 • vodimo evidenciju o vašim polisama i pratimo nove osiguravajuće proizvode na tržištu,
 • zaštitu vaših podataka i dokumenata,
 • zaštitu vaših prava i interesa i postupak prigovora,
 • brzo rešavamo sve eventualne probleme vezane za vašu polisu osiguranja,
 • kao Zastupnik preuzimamo odgovornost za eventualnu štetu nastalu našim pogrešnim delovanjem
 • naše usluge za Vas su besplatne.
Pozovite nas, dolazimo do Vas!

osiguranjeheder2

Nakon analize u isplati nastalih šteta, procene solventnosti i ponude, društva za osiguranje koja zastupamo u 2017 godini su Uniqa osiguranje i Wiener osiguranje.
    Uniqa group je jedna od najvećih osiguravajućih grupa u Evropi. Uniqa osiguranje je  započela poslovanje u Srbiji novembra 2006. godine i poseduje kapital u Srbiji.
   Wiener osiguranje je deo najveće austrijske osiguravajuće  grupe Vienna Insurance Group (VIG). Wiener osiguranje je  započeo poslovanje u Srbiji februara 2003 i poseduje kapital u Srbiji.
Uniqa osiguranje i Wiener osiguranje sa svojom vekovnom međunarodnom tradicijom, brojnim osiguravajućim proizvodima i kapitalom u Srbiji uz našu podršku i besplatnu asistenciju predstavljaju sigurne partnere za vaše osiguranje.                      
osiguranjeheder2
Za pravna lica –
Preporučujemo Vam osiguranje po modelu – jedno društvo za osiguranje za jednu firmu na jednu godinu osiguranja koje će Vam omogućiti zbirno najpovoljniju ponudu na tržištu osiguranja. Prednosti su mnogobrojne: jednostavno i brzo se osiguravate, dobijate status velikog klijenta kod društva za osiguranje, eventualne probleme sve rešavate na jednom mestu, ukoliko ste nezadovoljni posle godinu dana možete bez problema promeniti društvo za osiguranje, paketi polisa osiguranja su izuzetno povoljni jer dobijate značajne popuste po svim polisama. 
Za fizička lica
…Polisa životnog osiguranja uliva sigurnost kako vama tako i vašoj porodici. Jedna od najkorisnijih ekonomskih stvari koje možete uraditi za sebe i vašu porodicu jeste vaša polisa životnog osiguranja. Jedna osoba može imati više polisa životnog osiguranja.
Takođe, važno je reći da vašom polisom životnog osiguranja obezbeđujete ekonomsku sigurnost vašoj porodici u slučaju vaše iznenadne i prerane prirodne smrti ili smrti usled nesrećnog slučaja. Novac ne može utešiti vaše najbliže ali im itekako može pomoći u daljem životu. Valja imati na umu da se ovde ipak radi o životnom osiguranju, a ne o životnoj štednji. 
Vašu teško stečenu ili nasleđenu imovinu ćete ekonomski najbolje sačuvati ako je osigurate. 
…Potkrovlje, apartman ili stan na poslednjem spratu u zgradi obavezno osigurajte.
Ne krećite na put u inostranstvo bez putnog zdravstvenog osiguranja! Ovo je osiguranje koje pokriva troškove iznenadne lekarske intervencije usled bolesti ili povrede kao i ambulantno ili bolničko lečenje u toku boravka u inostranstvu! Potrebno je da pored maksimalne visine osigurane sume za troškove lečenja, znate da ovim osiguranjem nisu pokriveni troškovi u inostranstvu nastali lečenjem hroničnih bolesti (dijebetesa, povišenog pritiska, astme, srca…) za koje se znalo za vreme sklapanja ili početka osiguranja. Takodje, finansijski najpovoljnija polisa putnog osiguranja ne znači da je to i najpouzdanije putno osiguranje  za Vas! 
fudbal…Osigurajte sebe od slučaja nezgode (povreda) posebno ako ste sportista ili se rekreativno bavite sportom! Sportisti u omladinskom uzrastu ne mogu da rizikuju i oslanjaju se na simbolično osiguranje učenika u školama koje je sa svojim sumama osiguranja i nadoknadama nedovoljno da zadovolji ekonomske potrebe sportista u slučaju težih povreda već je potrebno da imaju osiguranje namenjeno članovima sportskih organizacija.
Za sportiste u seniorskom uzrastu osiguranje sportista od povreda je više nego ekonomska potreba. Sportistima pored osiguranja od nezgode (povreda) preporučujemo da ugovore  i životno osiguranje za sportiste za vreme trajanja njihove karijere. Time će štedeti teško zarađen novac a ujedno biti ekonomski osigurani od nastupanja težih povreda, hirurških intervencija, težih bolesti i invaliditeta.
sportovi-ikone…Možemo vam ponuditi osiguranje od povreda za sve sportske grane. Osigurali smo veliki broj vrhunskih sportista iz raznih sportskih grana.
osiguranjeheder2
Obavezno pre nego što potpišete ili uplatite osiguranje pročitajte opšte i posebne uslove osiguranja koji su sastavni deo vašeg Ugovora o osiguranju. Posebnu pažnju u tim uslovima obratite na OGRANIČENJA I ISKLJUČENJA OBAVEZE OSIGURAVAČA. Ovim uslovima se uredjuju međusobna prava i obaveze između vas i društva za osiguranje i sadrže brojne klauzule (uslove koji ograničavaju) i zahtevaju objašnjenje na prostom primeru. Na primer, šteta od zemljotresa vam ne mora biti isplaćena ako je zemljotres bio intenziteta MANJEG  od 6 stepeni MCS – Merkalijeve skale ili ako je oluja koja je prouzrokovala štetu bila jačine MANJE od 62 km/h! Takođe, finansijski najpovoljnija ponuda osiguranja ne znači da je to i najbolja ponuda osiguranja.
Potrebno je znati da je osiguranje izmišljeno zbog velike potrebe obezbeđenja lične i porodične ekonomske sigurnosti, odnosno ekonomske zaštite imovine i lica od posledica nastupanja nepredvidivih štetnih događaja i finansijskih šteta koje mogu biti ogromne. Prva opasnost od koje su se ljudi još u prvobitnim zajednicama u okviru plemena na neki način osiguravali bila je glad.
Uz našu besplatnu asistenciju možete ugovoriti pouzdano osiguranje.
    PITAJTE NAS
Za sva  pitanja, dileme,  savete i pomoć u vezi vašeg osiguranja možete nas kontaktirati putem e maila: privilegeplus@mts.rs ili na mob: 063 80 88 535