Dobrodošli na sajt Zastupnika u osiguranju

Biti osiguran je provereno dobar osećaj sigurnosti i vaša je mudra odluka. U našem svakodnevnom životu prisutne su razne životne i prirodne opasnosti. Imamo zaista mnogo štetnih događaja i situacija koji se dešavaju neplanirano i bez naše volje. Ne trebamo ih se bojati ali im se možemo mudro suprotstaviti. Osigurajte se i živite život sa manje rizika i mnogo više sigurnosti. Ekonomski zaštite sebe, vašu porodicu i imovinu od slučaja štetnih nepredvidivih brojnih životnih i prirodnih događaja. 

UPOZNAJMO SE!

Zastupnik u osiguranju preduzetnik je registrovano samostalno ovlašćeno fizičko lice kod društva za osiguranje, Narodne Banke Srbije i Agencije za privredne registre čija su prava i obaveze regulisana Zakonom o osiguranju RS. Zastupnik u osiguranju Kocić, je osnovan 2009 godine dozvolom NBS broj 8820. 

Od nas kao vašeg  Zastupnika u osiguranju možete da očekujete:

 • pouzdano osiguranje imovine i lica, 
 • iskren poslovni odnos,  punu i detaljnu informisanost u vezi vašeg osiguranja,
 • značajnu uštedu u vremenu i novcu,
 • biramo za Vas polisu osiguranja u skladu sa vašim potrebama i mogućnostima
 • savetovanje i pomoć u obradi šteta i proceni rizika i šteta,
 • dolazimo do Vas i dostavljamo ponude i polise,
 • vodimo evidenciju o vašim polisama i pratimo nove osiguravajuće proizvode na tržištu,
 • zaštitu vaših podataka i dokumenata,
 • zaštitu vaših prava i interesa i postupak prigovora,
 • brzo rešavamo sve eventualne probleme vezane za vašu polisu osiguranja,
 • naše usluge za Vas su besplatne.

Pozovite nas, dolazimo do Vas!

Pored ovog sajta, imamo i specijalizovani sajt za prodaju putnog zdravstvenog osiguranja www.putnosvet.rs , sajt za osiguranje zgrada, stanova i kuća www.osiguranjezgrada.in.rs, gde možete vrlo jednostavno i brzo kupiti polisu putnog osiguranja za Svet, osigurati vašu zgradu, stan ili kuću i ekonomski osigurati Vaš život.

putno osiguranje                          

Izabrana društva za osiguranje koja zastupamo u 2024 godini su Uniqa osiguranje, Wiener osiguranje, Triglav osiguranje i DDOR osiguranje.

Za pravna lica –

Preporučujemo Vam osiguranje po modelu – jedno društvo za osiguranje za jednu firmu na jednu godinu osiguranja koji će Vam omogućiti zbirno najpovoljniju ponudu na tržištu osiguranja. Prednosti su mnogobrojne: jednostavno i brzo se osiguravate, dobijate status velikog klijenta kod društva za osiguranje, eventualne probleme sve rešavate na jednom mestu, ukoliko ste nezadovoljni posle godinu dana možete bez problema promeniti društvo za osiguranje, paketi polisa osiguranja su izuzetno povoljni jer dobijate značajne popuste po svim polisama. 

Za fizička lica

…Polisa životnog osiguranja uliva sigurnost kako vama tako i vašoj porodici. Jedna od najkorisnijih ekonomskih stvari koje možete uraditi za sebe i vašu porodicu jeste vaša polisa životnog osiguranja. Jedna osoba može imati više polisa životnog osiguranja.

Takođe, važno je reći da vašom polisom životnog osiguranja obezbeđujete ekonomsku sigurnost vašoj porodici u slučaju vaše iznenadne i prerane prirodne smrti ili smrti usled nesrećnog slučaja. Novac ne može utešiti vaše najbliže ali im itekako može pomoći u daljem životu. Valja imati na umu da se ovde ipak radi o životnom osiguranju, a ne o životnoj štednji. 

Vašu teško stečenu ili nasleđenu imovinu ćete ekonomski najbolje sačuvati ako je osigurate. 

…Potkrovlje, apartman ili stan na poslednjem spratu u zgradi obavezno osigurajte.

Ne krećite na put u inostranstvo bez putnog zdravstvenog osiguranja! Ovo je osiguranje koje pokriva troškove iznenadne lekarske intervencije usled bolesti ili povrede kao i ambulantno ili bolničko lečenje u toku boravka u inostranstvu! Potrebno je da pored maksimalne visine osigurane sume za troškove lečenja, znate da ovim osiguranjem nisu pokriveni troškovi u inostranstvu nastali lečenjem hroničnih bolesti (dijebetesa, povišenog pritiska, astme, srca…) za koje se znalo za vreme sklapanja ili početka osiguranja. Takodje, finansijski najpovoljnija polisa putnog osiguranja ne znači da je to i najpouzdanije putno osiguranje  za Vas! 

fudbal…Osigurajte sebe od slučaja nezgode (povreda) posebno ako ste sportista ili se rekreativno bavite sportom! 

Za sportiste u seniorskom uzrastu osiguranje sportista od povreda je više nego ekonomska potreba. Sportistima pored osiguranja od nezgode (povreda) preporučujemo da ugovore  i životno osiguranje za sportiste za vreme trajanja njihove karijere. Time će štedeti teško zarađen novac a ujedno biti ekonomski osigurani od nastupanja težih povreda, hirurških intervencija, težih bolesti i invaliditeta.

sportovi-ikone…Možemo vam ponuditi osiguranje od povreda za sve sportske grane. 

Obavezno pre nego što potpišete ili uplatite osiguranje pročitajte opšte i posebne uslove osiguranja koji su sastavni deo vašeg Ugovora o osiguranju. Posebnu pažnju u tim uslovima obratite na OGRANIČENJA I ISKLJUČENJA OBAVEZE OSIGURAVAČA. Ovim uslovima se uredjuju međusobna prava i obaveze između vas i društva za osiguranje i sadrže brojne klauzule (uslove koji ograničavaju) i zahtevaju objašnjenje na prostom primeru. Na primer, šteta od zemljotresa vam ne mora biti isplaćena ako je zemljotres bio intenziteta MANJEG  od 6 stepeni MCS – Merkalijeve skale ili ako je oluja koja je prouzrokovala štetu bila jačine MANJE od 62 km/h! Takođe, finansijski najpovoljnija ponuda osiguranja ne znači da je to i najbolja ponuda osiguranja.

Potrebno je znati da je osiguranje izmišljeno zbog velike potrebe obezbeđenja lične i porodične ekonomske sigurnosti, odnosno ekonomske zaštite imovine i lica od posledica nastupanja nepredvidivih štetnih događaja i finansijskih šteta koje mogu biti ogromne. Prva opasnost od koje su se ljudi još u prvobitnim zajednicama u okviru plemena na neki način osiguravali bila je glad.

    PITAJTE NAS

Za sva  pitanja, dileme,  savete i pomoć u vezi vašeg osiguranja možete nas kontaktirati putem e maila: privilegeplus@mts.rs ili na mob i Viber: 069 00 29 299