DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

Društva za osiguranje registrovana u Srbiji:

1.   A.D. ZA OSIGURANJE „UNIQA“ životno osiguranje

Adresa:     11000 Beograd, Milutina Milankovića 134 g

Telefon:     381 11 20 24 100

Faks:     381 11 20 24 160

 Direktor:     Gerald Muller

 2.   A.D. ZA OSIGURANJE „UNIQA“ nezivotno osiguranje

Adresa:     11001 Beograd, Milutina Milankovića 134 g

Telefon:     381 11 20 24 100

Faks:     381 11 20 24 160

 Direktor:     Gordana Bukumirić

3.   A.D. ZA ŽIVOTNO OSIGURANJE „ALICO“

Adresa:     11070 Beograd, Omladinskih brigada 88a

Telefon:     381 11 209 2900

Faks:     381 11 209 2909

 Direktor:     Spyridon Moschogiannis

4.   A.D. ZA OSIGURANJE „AMS OSIGURANJE“

Adresa:     11000 Beograd, Ruzveltova 16

Telefon:     381 11 334-27-55, 308-49-02

Faks:     381 11 334-27-55, 308-49-02

Direktor:    Zlatko Dojčinovski

 5.   A.D. ZA OSIGURANJE „CREDIT AGRICOLE LIFE“

Adresa:     11070 Beograd, Milentija Popovića 5a

Telefon:     381 11 330-58-15

Faks:     381 11 330-59-03

Direktor:     Guglielmo Benin

 6.   A.D. ZA OSIGURANJE I REOSIGURANJE „DDOR NOVI SAD“

Adresa:     21101 Novi Sad, Mihaila Pupina 8

Telefon:     381 21 452-138

Faks:     381 21 47-20-676

 Direktor:     Christian Otto Neu

 7.   A.D. ZA REOSIGURANJE „DDOR RE“

Adresa:     21000 Novi Sad, Bulevar Mihaila Pupina 8

Telefon:     381 21 6621 305

Faks:     381 21 6621 305

 Direktor:     Marijana Lemić-Saramandić

 8.   A.D. ZA OSIGURANJE „ GENERALI OSIGURANJE“

Adresa:     11000 Beograd, Milentija Popovića 7 b

Telefon:     381 11 201-17-00

Faks:     381 11 201-17-07

Direktor:     Andrea Simoncelli

 9.   A.D. ZA REOSIGURANJE „GENERALI REOSIGURANJE“

Adresa:     11000 Beograd, Milentija Popovića 7 b

Telefon:     381 11 201-17-00, 201-17-11

Faks:     381 11 201-17-07

Direktor:     Boško Petrović

 10.   A.D. ZA OSIGURANJE „DUNAV OSIGURANJE“

Adresa:     11000 Beograd, Makedonska 4

Telefon:     381 11 3224-001 , 0800 386 286

Faks:     381 11 624-439

 Direktor:      Mirko Petrović

 11.   A.D. ZA REOSIGURANJE „DUNAV-RE“

Adresa:     11000 Beograd, Knez Mihailova 6/II

Telefon:     381 11 2634-755, 2634-987

Faks:     381 11 2633-845

 Direktor:     Bidan Slana

 12.   A.D. ZA OSIGURANJE „ENERGOPROJEKT GARANT“

Adresa:     11070 Beograd, Bul. Mihaila Pupina 12

Telefon:     381 11 310-10-82, 310-10-66

Faks:     381 11 311-21-07

 Direktor:     Zlatko Žagar

 13.   A.D. ZA OSIGURANJE „GLOBOS-OSIGURANJE“

Adresa:     11000 Beograd, Knez Mihailova 11-15/III

Telefon:     381 11 2620-015, 2629-097

Faks:     381 11 186-209

 Direktor:     Milovan Đurović

 14.   A.D. ZA OSIGURANJE „GRAWE“

Adresa:     11000 Beograd, Bul. Mihaila Pupina 115D

Telefon:     381 11 2092 600

Faks:     381 11 2092 661

 Direktor:     Christoph Czettl

 15.   A.D. ZA OSIGURANJE „MERKUR“

Adresa:     11000 Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6/22 PC Ušće

Telefon:     381 11 220-12-50

Faks:     381 11 220-12-51

Direktor:     Miodrag Kvrgić

 16.   A.D. ZA OSIGURANJE „MILENIJUM OSIGURANJE“

Adresa:     11000 Beograd, Kneza Miloša 82/I

Telefon:     381 11 362-06-23

Faks:     381 11 362-06-23

Direktor:     Ljubiša Veljković

 17.   A.D. ZA OSIGURANJE „SAVA OSIGURANJE“

Adresa:     11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišića 51

Telefon:     381 11 3644-801, 3644-802

Faks:     381 11 3644-889

Direktor:     Duško Jovanović

 18.   A.D.ZA OSIGURANJE „SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE“

Adresa:     11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišića 51

Telefon:     –

Faks:     –

 Direktor:     Vladimir Đurić

 19.   A.D. ZA ŽIVOTNO OSIGURANJE „SOCIETE GENERALE OSIGURANJE“

Adresa:     11070 Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115đ

Telefon:     381 11 26 08 654

Faks:     381 11 26 07 330

 Direktor:     Stephane Debard

  20.   A.D. ZA OSIGURANJE „TRIGLAV KOPAONIK“

Adresa:     11000 Beograd, Kralja Petra 28

Telefon:     381 11 3305-111, 2637-355

Faks:     381 11 637-187

 Direktor:     Predrag Bobera

 21.   A.D. ZA OSIGURANJE „WIENER STADTISCHE OSIGURANJE“

Adresa:     11070 Beograd, Bul. Mihaila Pupina 165 g

Telefon:     381 11 2209-901

Faks:     381 11 2209-900, 2209-884

Direktor:     Zoran Blagojević

 22.   A.D. ZA REOSIGURANJE „WIENER RE“

Adresa:     11070 Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g

Telefon:     –

Faks:     –

Direktor:     Zoran Blagojević

Za sva  pitanja, dileme,  savete i pomoć u vezi vašeg osiguranja možete nas kontaktirati na: e mail: privilegeplus@mts.rs i mob: 069 00 29 299